Reply To: A Fizika Új Axiómarendszere (Hungarian, subitted in Fizikai Szemle)

Welcome Forums Gravitation A Fizika Új Axiómarendszere (Hungarian, subitted in Fizikai Szemle) Reply To: A Fizika Új Axiómarendszere (Hungarian, subitted in Fizikai Szemle)

#791
Gyula Szász
Moderator

A relativisztikus dinamika megfogalmazása

Tisztelt Lendvai János szerkesztő! Tisztelt Szerkesztőség!

Én abból indulok ki, hogy a kölcsönhatások c-vel terjednek, tehát a tér-idő szerkezete Minkowski féle. Az emléletemben minden kifejezés kovariáns a Minkowski térben, vagyis minden kifejezés érvényes a véges Minkowski tér minden koordinátarendszerében.

Evvel összefügg egy fontos megállapításom: Nem használom Einstein speciális és általános relativitáselméletét. Nem használom az inerciarendszereket és az egyenletes gyorsulással mozgó koordianátarendszereket. Az én elméletem kifejezései minden koordinátarendszerben érvényesek.

Nálam, Einstein relativitáselméletei helyett, két más relativitáselv veszi át a fizikai szerepet: Az egyik a részecskék relatív mozgásával függ össze, a részecskék egymás közötti relatív pozicójával és a relatív sebességével. A másik a részecskék relatív mozgásával függ össze a c-hez képest. Ezek teljesen más relativitáselvek, mint az Einsteiné voltak.

Ezek alapján sikerült nekem egy relativisztikus kvantummezőelméletet megfogalmazni, de ahol csak a mezők forrásai kvantáltak az elemi töltésekkel ( = fizika új axiómarendszere) és amiből a fizikában először sikerül a relativisztikus dinamikát helyesen levezetni http://atomsz.com/covariant-theory/ .

Evvel a relativisztikus dinamikával a neutrínóktól elkezdve, az atommagokon és az atomok elektronhéjain keresztül, a galaxisok relatív mozgásáig, minden a világmindenségben fellépő fizikai rendszer relativisztikusan kezelhető. Ez egy világszenzáció!

Ennek a nyivánosságra hozását akarja a Fizikai Szemle szerkesztősége megakadályozni a fizikát müvelők elött?

Tiszelettel,
Szász Gyula I.

  • This reply was modified 7 years, 2 months ago by Gyula Szász.