Reply To: Einstein’s misconception

Welcome Forums Gravitation Einstein’s misconception Reply To: Einstein’s misconception

#762
Gyula Szász
Moderator

Paradigmaváltás a fizikában

Tisztelt Kollégák!

Azt hogy az egész 1900 óta kifejleszett és elfogadott fizika obszolét nem csak elméleti úton mutattam ki http://atomsz.com/wp-content/uploads/Covariant-theory-of-electromagnetism-and-gravitation.pdf, hanem kisérlettel is https://www.youtube.com/watch?v=WsyJjxC7SRc . A testek nehézségi gyursulása nem egyetemes, mert a súlyos tömeg majdnem 0.9%-kal különbözik a tehetetlen tömegtöl. 2004. június 21.-én a brémai ejtötoronyban kimutattam, hogy Li, C és Pb kisebb gyorsulással esik mit az Al. Sajos a fizikusok megtíltották az ejtökísérletem folytatását a brémai ejtötoronyban.
Az is kísérlettel alá van támasztva, hogy nem 13.6 eV energiánál van az elektron-proton rendszer energétikus legmélyebb állapta, Többek között John S. Kanzius ezt már ki is mutatta: “ Later in 2007, Kanzius claimed that the same radio frequency transmitter can also be used to generate a hydrogen-oxygen mixture dissociated from salt water.[14][16]. The discovery was made accidentally while he was researching the use of radio waves for desalination. Kanzius said that “In this case we weren’t looking for energy, we were looking for something that might do desalination. The more we tried desalination, the more heat we produced, until we got fire”.[16]“ , tehát a „víz ég“.
Én az 2016-os MTA DOMUS öszi senior pályázatán belül két nagyon fontos alapkísérletet bemutatását teveztem, amivel a fenti két fizikai tényt az MTA elött is igazolni akartam és ami az 1900 óta kifejlesztett fizikát cáfolja. De sajnos érthetetlen módon a DOMUS Kuratóriuma nem támogatta a pályázatomat. Az MTA-tól ki lehet kérni a pályázatom munka tervét. Vagy ha valaki tölem kéri, elküldöm neki.
A fizika paradigmaváltása az energétikus fizika kiküszöbölését jelenti és az áttérést az anyag atomisztikus elméletére.

Tisztelettel,
Szász Gyula I., Ingelheim, 2017.01.31


A fizikusnak JÓÓÓ!(?)

De rosszul lesznek, ha arra gondolnak, miért esik Newton fejére elöször a vas vödör és csak utána az alma.

Attól meg egyenesen elájulnak, hogy fotonok nem léteznek és hogy a tömeg nem ekvivalens az energiával.


Dávid Gyula: A csillagok fénye 2. (Atomcsill, 2017.01.12.)

Tisztelt Dávid Gyula!

A fény CSAK elektromágneses sugárzás és azon sem kell elcsodálkozni, hogy létezik gravitációs hullám is, mert a gravitáció is c-vel terjed, mint az elektromágnesesség. De tanulja meg végre, hogy a gravitáció nem befolyásolja az elektromágneses hullámokat és hogy a kozmikus háttér mikrohullámzás nem az Ösrobbanás visszamaradt lehelete. Aztán hogyan is bocsátanak ki az atomok fényt, azt sem tudja.

Dávid Gyula: A sötét anyag nyomában (Atomcsill, 2016.09.08.)

Azt sem tudja, hogy Newton gravitációs elmélete egyáltalán nem volt helytálló. Természetesen, a gravitáció nem is a tér-idö meggörbülése a tömegek körül. A gravitációt is elemi töltések okozzák, mint az elektromágnességet http://www.atomsz.com.
Aztán fekete lyukak sem is léteznek, a legnagyobb tömegsürüség az univerzumunkban kb. 1.75∙1024 g/cm3.

What is matter.pdf
267K

Az anyag atomisztikus elméletén belül egy kicsit az energiáról is lehet tanulni.

What is energy.pdf
307K

Newton gravitációs elmélete egyáltalán nem volt helytálló. Természetesen, a gravitáció nem is a tér-idö meggörbülése a tömegek körül. A gravitációt is elemi töltések okozzák, mint az elektromágnességet.
Ne azon elmélkedjenek az asztrofizikusok, hogy létezik-e sötét anyag, vagy nem. Hanem azon, hogy hogyan tudják megfigyelésekkel kimutatni a proton-bázisú és elton-bázisú anyagból álló égitesteket. Ti. közöttük taszító a gravitációs hatás, ezt Newton nem jósolta meg. Az elton-bázisú égitesteknél a protonok ki vannak cserélve eltonokkal és az elektronok pozitronokkal és fordítva.

Tisztelettel,
Szász

A Nap energiatermelése

Téves volt feltélezni azt, hogy a Nap energiatermelése magfúzió által keletkezik. A Nap felületén hidrogén van kb. 6000 C°-on. A hidrogén az elektron-proton, (e,P) rendszer egyik stabíl állapota. A hidrogén elektromágneses sugárzás alatt átalakul stabil neutronná, N0 =(P,e), 2.04 MeV energia kisugárzás mellett. Az elektron 0.351∙10^-13cm-re közelítette meg a protont. Ha találkozik ez a neutron egy egy elektronból és egy pozitronból (p) álló elektron-neutrínóval νe = (e,p), akkor egy instabil neutron N = (P,e,p,e) képzödik. Ha az N egy további protonnal találkozik akkor egy deutéront D = (P,e,p,e,P) képez, ez meg befog még egy elektront, igy készen van az elektromosan semleges deutérium, A deutériumban egy elektron van a héjban és kettö az atommagban. Az elektronok “beleesése” az atommagban adja ki a Nap energiatermelését. Temészetesen további elektron-neutrínók és protonok hozzátételével nagyobb atommagok is képzödhetnek a Napban.

Szász Gyula I.