Reply To: Einstein’s misconception

Welcome Forums Gravitation Einstein’s misconception Reply To: Einstein’s misconception

#757
Gyula Szász
Moderator

Az egész 1900 óta kifejleszett és elfogadott fizika obszolét

Tisztelt Kollégák!

Eltünödve állapítottam meg, hogy az akadémikus fizika minden kétely nélkül elfogadta a kvantumelméleteket és a relativitáselméleteket és nem vette észre, hogy ez a fizikai leírás teljes káoszát idézte elő.

Az elfogadott energétikus fizika helyett én a négyféle oszthatatlan és megkülönböztethetetlen elemi részecskék, elektron (e), positron (p), proton (P) és elton (E) szerepében látom az univerzum helytálló leírását, amik kétféle megmaradó elemi töltések hordozói,

elektron = { -e, -g∙me}, pozitron = { +e, +g∙me},
proton = { +e, +g∙mp}, elton = { -e, -g∙mP}.

e az elemi elektromos töltés, me és mP az elektron és proton invariáns tömege. Az egyetemes gravitációs állandó meg G =g2/4π.

A kétféle elemi töltés, qi és gi, két c-vel terjedő fundamentális mezőt, A^(em)ν(x), A^(g)ν(x), okoz a Minkowski tér véges tartományaiban, {x} ϵ Ω. A mezők nem-konzervatívak és a mezők csatolása a megmaradó elemi töltések valószinüség sürüségét leíró áramokhoz

+ j(em)ν A^(em)ν(x) és – j(g)ν A^(g)ν(x),

elöjelet vált. Csak a mezők forrásái kvantáltak az elemi töltésekkel qi és gi. A hatás-funkciónál, I, egy valószinüség sürüség funkciónál a véges Ω-ban és a mezők és a részecske sürüségek, más-más mellék- és határ-feltételeket teljesítenek. A részecskék megmaradásából, mint mellék-feltételekböl, Lagrange multiplikátorok jelennek meg a részecskék mozgásegyenleteiben és a misztérikus Planck állandó, h, egy Lagrange multiplikátor szerepét tölti be. A h nem kvantálja sem az energiát, sem a kölcsönhatást.

Továbbá, Newton gravitációs elméletét is ki kell javítani és Galilei UFF feltevését. Nem a tömegek okozzák a gravitációt és mivel a súlyos tömeg és a tehetetlen tömeg különbözik, a testek nehézségi gyorsulása nem egyetemes.
http://atomsz.com/wp-content/uploads/Covariant-theory-of-electromagnetism-and-gravitation.pdf

Tisztelettel,

Szász Gyula I.