Reply To: Correspondence about two fundamental experiments (Hungarian)

Welcome Forums Gravitation Correspondence about two fundamental experiments (Hungarian) Reply To: Correspondence about two fundamental experiments (Hungarian)

#774
Gyula Szász
Moderator

Összefoglalom és összevetem az én gravitációs elméletemet az akadémikus fizika gravitációs elméletével.

Az akadémikus fizika Newton gravitációs elméletéből idult ki, amit sokáig egyetemes tömegvozásnak néztek, egy skaláris mezővel írták le (pedig függ a “helytől”) és nem tettek különbséget a súlyos és a tehetetlen tömeg között. Ez után jött Einstein gravitációs elmélete, ami a gravitációt, mint a tér-idő megggörbülését tekintette a tömegek körül. Ennél nem csak nincs a súlyos és a tehetetlen tömeg megkülönböztetve, hanem ez az elmélet egyenesen a súlyos és a tehetetlen tömeg azonosságából indul ki. Az sincs figyelembe véve, hogy a gravitáció is c-vel terjed. Az akadémikus fizikusok nem jöttek rá, hogy a gravitációt is megmaradó elemi töltések okozzák, amiböl négy létezik, mégpedig kétféle elöjellel. Az akadémikus fizikusoknak halvány dunsztja sincs, hogyan müdödik a gravitációs mező időbeli fejlődése. Az általános relativitáselméletben a gravitáció nem is kölcsönhatás a részecskék között. Így teljesen hiányzik a gravitáció beépítése a részecskefizikába. A kvantumelméletekbe sem tudták a gravitációt beépíteni, és az elektromágesességnek és az einsteini gravitációnak még a tér-idő metrikája sem egyezik meg.

Ezeket a hiányosságokat, ezeket a hibákat én mind nem csak kijavítottam, hanem először építettem be a gravitációs is a részecskefizikába, az elektromágnesesség mellé. Először szerkesztettem meg egy olyan új gravitációs elméletet, ami nem a tömegekre, hanem az elemi gravitációs töltésekre épül és természetesen a gravitációs mező is c-vel terjed. Továbbá, le is vezettem a gravitációs mezö mozgásegyenletét. A gravitációs mező egy c-vel terjedö nem-konzervatív vektor-mező, egészen hasonló az elektromágneses mezőhőz. http://atomsz.com/covariant-theory/

“Te az általánosan elfogadott vonalat követed, hogy a gravitodinamika megegyezik az elektrodinamikával.” Ez nem az általánosan elfogadott vonal!!

“Az én kísérletem annyiban különbözik a hivatalos vonaltól, hogy a mágneses töltés nem a tömeg, hanem annak c-szerese.” Ne is haragudj, ez nem igaz!!! Az akadémikus fizika nem értette meg mi a tömeg!

“Még amivel több a kísérlet: nem csak gravitációs vonzás van, hanem taszítás is!!!” Persze hogy van taszító gravitációs is, már az elemi gravitációs töltések között is van vonzó és taszító gravitáció.

“Azt látom Nálad problémának, hogy nem igazán érted az eps és mű szerepét.” Én meg azt látom problémának, hogy Te meg azt nem értetted meg, hogy a Gauss egységekben fel sem lép az eps meg a mű! Ezekre csak azért volt szükség, mert az elektromos töltés és az E(em) és a B(g) „rossz“ egységekbe volt eredetileg definiálva. Ezt nem kell követni és én ezt nem is követem.

“Mi a bizonyíték arra, hogy egy elmélet helyes?” Kísérletekkel be tudom bizonyítani az elméletem helyességét. A te kísérleted nem tartozik hozzá.