Reply To: Correspondence about two fundamental experiments (Hungarian)

Welcome Forums Gravitation Correspondence about two fundamental experiments (Hungarian) Reply To: Correspondence about two fundamental experiments (Hungarian)

#763
Gyula Szász
Moderator

Tisztelt Titkárság!

Mivel avval is számolok, hogy az MTA fizikusai közül egyik-másik arra az ötlere jön, hogy ki akarja sajátítani a beleegyzésem nélkül a kutatási eredményem ezt vagy azt a részlegét. Ezeknek vigyázatot ajánlok, mert az anyag atomisztikus elméletét már évekkel ez elött nyivánosságra hoztam a 2005-ben megjelent könyvemben, Physics of Elementary Procesess, Basic Approach in Physics and Astronomy, Budapest, Cerberus, ISBN: 963 219 791 7, és a könyvem világszerte ismert. A legújabb munkáim a http://www.atomsz.com honlapon elérhetők. 2016-ban megjelent egy értekezésem az Infinite Energy magazinban, 129, 4, miért szükséges a fizikát előről elkezdeni (Why is a new beginning in physics necessary?) Itt az energétikus fizika tudományos tarthatlanságát elemeztem ki. A világszerte tartott korreszpondenciámat jól dokumentáltam. Evvel utalni akarok arra, hogy nem csak a fizika minden ágára lényegben ki van dolgozva az elméletem, hanem jól dokumentálva is van. Nehéz lesz egy plagizálónak lyukat találni. Arról nem is beszélve, hogy ha valaki kijelentené, nem is hallott semmit sem még az anyag atomisztikus elméletéről Szász tollából, mert ezt elhihetően nem tudná igazolni.

Tisztelettel,

Atomism, New World Eniclophedia:

“Atomism became immensely popular in the early nineteenth century, when scientists like Dalton posited that all substances were made up of but a few elements which consist of indivisible atoms. However, in the twentieth century, these uncuttable “atoms” were found to be composed of even smaller entities: Electrons, neutrons, and protons. Further experiments showed that protons and neutrons are made of even more fundamental quarks. The trend of empirical evidence for ever-smaller subatomic particles raises the question of matter being infinitely divisible.”

Jól kezdi, csak rosszul folytatja. Az atomok nem elektronokból, neutronokból és protonokból állnak és a neutron és a proton nem kvarkokból, hanem az atomok elektronkból (e), pozitronokból (p), protonokból (P) és eltonokból (E) állnak. Ez a négy részecske oszthatatlan és megkülönböztethetetlen elemi részecske. Ezeknek kétféle elemi töltése van, az elemi töltések megmaradnak és az elemi töltések egyben a kölcsönhatásokat is okozzák. A kölcsönhatások, a részecskék mozgási állapotától függetlenül c-vel terjednek. Minden megfigyelt részecske az e, p, P és E-böl áll.

A neutronok összetett részecskék. Kettö van belölük, a stabil neutron, N0 = (P,e) és az instabil neutron N = (P,e,p,e) http://atomsz.com/wp-content/uploads/Covariant-theory-of-electromagnetism-and-gravitation.pdf.

A kvarkok meg csak a részecskefizikusok kitalációi voltak. A kvarkokat soha senki nem figyelte meg, nem is léteznek. Nincsen se erös-kölcsöshatás, se gyenge-kölcsönhatás sem, csak elektromágnesesség és gravitáció létezik. Természetesen fotonok sem léteznek.

Ez nem csak az atomisztikus anyag elmélet crédója, hanem kimutatja az elfogadott energétikus fizika tudományos tarthatatlanságát.

Szász Gyula I.