Reply To: From where come the masses of particles?

Welcome Forums Gravitation From where come the masses of particles? Reply To: From where come the masses of particles?

#752
Gyula Szász
Moderator

Csak négy elemi részecske létezik, az elektron (e), pozitron (p), proton (P) és az elton (E). Ezek csak két megmaradó elemi töltés hordozói, amik a kölcsönhatást okozzák a részecskék között. A gravitációt nem a tömeg okozza, hanem az elemi gravitációs töltések, gi = {-g∙me, + g∙me, + g∙mP, -g∙mP}, i =e,p,P,E. Az me és mP az elektron és proton invariáns tömege, G = g2/4π meg az egyetemes gravitációs állandó. A gravitációs kölcsönhatás is c-vel terjed. “Anti-részecskék” bevezetése a részecskefizikában csak kitaláció volt.